En vänlig grönskas rika dräkt

Text och ackord till sommarvisan En vänlig grönskas rika dräkt.

 • En vänlig grönskas rika dräkt är en sommarvisa och sommarpsalm från 1889 med text av Carl David af Wirsén.

Text och ackord

En vänlig grönskas rika dräkt
Text: Carl David af Wirsén.

-Vers 1-
  F        Bb C7 F       Bb F    G  C
En vänlig grönskas ri-ka dräkt har smyckat dal och ängar.
  F       Bb A  Dm  G7 C   F  Dm7 G C
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar.
  Bb    C   Dm7 C  F
Och solens ljus och lun-dens sus
  Bb F   C  Dm  G7 C  D7 Gm  Gm  C7 F
och vå-gens sorl bland vi-den för-kunna sommarti-den.

-Vers 2-
Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

-Vers 3-
Men du, o Gud som gör vår Jord
så skön i sommarns stunder:
Giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.

-Vers 4-
Allt kött är hö, allt flyktar här
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

-Vers 5-
Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där inget vissnar mera.