Den blomstertid nu kommer

Text och gitarrackord till den svenska sommarvisan Den blomstertid nu kommer.

 • Den blomstertid nu kommer är en sommarvisa och sommarpsalm med text av Israel Kolmodin och trycktes första gången i den svenska psalmboken 1695.
 • Melodin är en svensk folkmelodi.
 • Texten till sommarvisan har bearbetats och skrivits om flera gånger bland annat av Johan Olof Wallin och Britt G Hallqvist.

Den blomstertid nu kommer sjungs traditionsenligt i hela Sverige varje år när det är skolavslutning för att avsluta läsåret och välkomna sommaren och sommarlovet.

Text och ackord

Den Blomstertid Nu Kommer
Text: Israel Kolmodin, Johan Olof Wallin.
Musik: Folkmelodi

-Vers 1-
  C    G   C          Dm   C
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
  C    G   C         Dm  C
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
  F    Dm   G   C  Dm    C   G
Med blid och livlig värma till allt som varit dött,
  C   G    F     Dm    G  C
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

-Vers 2-
  C    G   C        Dm  C
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
  C  G  C         Dm  C
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
  F   Dm  G   C  Dm   C  G
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
  C   G   F     Dm   G  C
att vi den nåd besinna som räcker året om.

-Vers 3-
Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära,
stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära
och fröjda på en gång!

-Vers 4-
Du milde Jesu Kriste,
Vår glädjesol och sköld,
Ditt ljus och hägn ej briste,
Uppvärm vårt sinnes köld.
Giv kärlekseld i hjärta
Men dämpa lustans brand;
Vänd bort all sorg och smärta
Med mild och mäktig hand.

-Vers 5-
Du Sarons blomster sköna,
Du lilja i grön dal,
Ack, värdes själen kröna
Med alla dygders tal.
Av Sion må hon fuktas
Med nådens dagg, att hon
Förskönas och befruktas
Som ros på Libanon.

-Vers 6-
Välsigna årets gröda
Och vattna du vårt land.
Giv oss nödtorftig föda,
Välsigna sjö och strand.
Av himlen drype fetma,
Bespisande vår jord,
Och flöde nådens sötma
Till oss av livets ord.