Vårsång – Glad så som fågeln

Vårsång (Glad så som fågeln) med text och ackord.

  • Texten till Vårsång är skriven av Herman Sätherberg (1812 – 1897).
  • Musiken är komponerad av Prins Gustaf (1827 – 1852).
  • Vårsång går under namnet Glad så som fågeln vilket är de första orden i sången.
  • Glad så som fågeln sjungs varje år av manskörer och studentkörer på Valborgsmässoafton.

Text och ackord

Text och ackord till Glad så som fågeln (Vårsång).

Ackord kommer snart!

Glad såsom fågeln i morgonstunden
helsar jag våren i friska naturn,
lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur'n.
Se hur de silfrade bäckarna små,
hoppa och slå, hoppa och slå
vänliga armar kring tufvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar
af lif och af dans, af lif och af dans
i den herrliga vårsolens glans!