Val 2014 – Alla färger får plats (inte bara blå och gul)!

Det är valår i Sverige och söndagen den 14:e september är det dags att sluta upp vid valurnorna.

I årets val känns det extra viktigt att tänka på att alla är lika mycket värda. Därför har jag skrivit en låt om det.

Det är en enkel melodi och ett enkelt arrangemang (ackordföljden i versen är […]