Teckenförklaringar

Nedan beskrivs hur grepptabellerna för gitarrackorden ska tolkas.

Strängar i ackord

I många ackord ingår inte samtliga gitarrsträngar. En sträng som inte spelas markeras med ett X.

I öppna ackord ingår lösa strängar. En sträng kallas lös om den spelas utan att man trycker ner den. Detta markeras med O.

Symbolerna placeras ovanför grepptabellen:

  • X – strängen skall inte spelas.
  • O – strängen skall spelas lös.
Fingersättning för gitarrackordet A-dur i öppen position.

A-dur i öppen position.

Nedtill i grepptabellen skrivs tonerna i ackordet ut. I A-ackordet ovan skall G-strängen (3:e strängen) tryckas ner med ringfingret på band två vilket ger tonen A.

Band och position

Ett ackord kan spelas i många olika positioner. Siffran till vänster om diagrammet betecknar bandnummer på gitarrhalsen.

Banden numreras från gitarrens huvud och mot stallet. Första bandet är alltså det som ligger närmast gitarrhuvudet.

I grepptabellen för C-moll nedan säger siffran 8:a att pekfingret skall placeras över band åtta. Detta kallas för åttonde position.

Fingersättning för gitarrackordet C-moll i åttonde position.

C-moll i åttonde position.