Stämma gitarren

Det lättaste sättet att stämma gitarren på är att använda en stämapparat. Men det är förstås bra att kunna stämma gitarren utifrån en referenston.

Strängarna

Strängarna på en gitarr numereras från ett till sex. Sträng ett är den tunnaste strängen och sträng sex den tjockaste.

Standardstämning:

 • E – första sträng (s1)  – den tunnaste strängen
 • B – andra sträng (s2) – även kallad H
 • G – tredje sträng (s3)
 • D – fjärde sträng (s4)
 • A – femte sträng (s5)
 • E – sjätte sträng (s6) – den tjockaste strängen

Komihåg-ramsa

För att komma ihåg dessa toner kan man använda sig av följande minnesramsa (där H används i stället för B).

En Halv Groda Dansar Aldrig Ensam

vi modifierar denna klassiker för att få in ett B

En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam

Intervall mellan strängarna

Om man går från den tjocka strängen (s6) till den tunna strängen (s1)  är intervallen enligt följande:

 • E till A (s6 -s5) – en kvart
 • A till D (s5 -s4) – en kvart
 • D till G (s4 -s3) – en kvart
 • G till B (s3 -s2) – en ters
 • B till E (s2 -s1) – en kvart

Metoder för att stämma gitarren

Det finns många sätt att stämma gitarren på. Här går vi igenom ett par metoder.

Metod 1

Stäm första sträng (E) efter en referenston. Eftersom det är större chans att du har en stämapparat än en stämgaffel, kan du i övningssyfte stämma E-strängen med stämapparat och sedan stämma resterande strängar enligt nedan.

 1. Första strängen (E) stäms efter en referenston från en stämgaffel, keyboard, bandkompis eller stämapparat.
 2. Andra strängen (B) nedtryckt på band fem – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).
 3. Tredje strängen (G) nedtryckt på band fyra – tonen B –  ska stämma med lös andra sträng (B).
 4. Fjärde strängen (D) nedtryckt på band fem – tonen G –  ska stämma med lös tredje sträng (G).
 5. Femte strängen (A) nedtryckt på band fem – tonen D –  ska stämma med lös fjärde sträng (D).
 6. Sjätte strängen (E) nedtryckt på band fem – tonen A –  ska stämma med lös femte sträng (A).

En nackdel med denna metod är att små fel man gör fortplantar sig från sträng till sträng. Kontrollera därför att första och sjätte sträng stämmer med varandra (två oktaver skillnad).

Metod 2

För att undvika att fel man gör fortplantar sig, kan man stämma efter samma referenssträng alternativt referenston.

 1. Första strängen (E) stäms efter en referenston från en stämgaffel, keyboard, bandkompis eller stämapparat.
 2. Andra strängen (B) nedtryckt på band fem – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).
 3. Tredje strängen (G) nedtryckt på band nio – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).
 4. Fjärde strängen (D) nedtryckt på band två eller fjorton – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).
 5. Femte strängen (A) nedtryckt på band sju – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).
 6. Sjätte strängen (E) lös (alternativt flageoletten på femte band) – tonen E –  ska stämma med lös första sträng (E).