Mollpentan

Mollpentatonisk skala är vanligt förekommande i rock och blues och många klassiska gitarrsolo har skapats med mollpentan. Mollpentan består av intervallen 1, b3, 4, 5 och b7. Skalan innehåller alltså endast fem toner. Antalet toner i skalan avslöjas av skalans namn eftersom penta betyder just fem.

  • Intervall: 1 b3 4 5 b7
  • Den pentatoniska skalan innehåller inga halva tonsteg.
  • En annan vanlig pentatonisk skala är den durpentatoniska skalan.
  • Om man lägger till en förminskad kvint – 5b – till mollpentan får man bluesskalan.