Bluesskalans positioner

Alla skalor kan delas upp i fem positioner eller boxar längs med gitarrens greppbräda. Ett sätt att komma ihåg hur dessa positioner förhåller sig till varandra är med hjälp av CAGED-systemet.

Vi tar A-bluesskalan som exempel:

  • Intervall: 1 b3 4 b5 5 b7
  • Toner: a c d ess e g

Nedan följer A-bluesskalans fem positioner. Siffrorna visar fingersättning och de understrukna siffrorna i fetstil är grundtonen, det vill säga i detta exempel tonen a.

Genom att flytta en box längs med halsen byter man skala. Om E-formen nedan flyttas så att grundtonen på sträng sex befinner sig på tredje band – det vill säga tonen g – är det G-bluesskalan som visas. Tar man bort den förminskade kvinten (b5) ur bluesskalan får man den mollpentatoniska skalan.

Som alltid är det mycket viktigt att lära sig var grundtonen befinner sig!

E-form

—–4—–—–5—–—–6—–—–7—–—–8—–—–9—–
S114
S214
S31
34
S413
S5
123
S614

D-form

—–6—–—–7—–—–8—–—–9—–—–10—-—–11—-
S1134
S213
S3123
S414
S5
14
S6134

C-form

———-—–9—–—–10—-—–11—-—–12—-—–13—
S1123
S214
S31
3
S4134
S5
13
S6123

A-form

———-—-0/12——-1/13——-2/14——-3/15——-4/16—
S113
S2134
S31
3
S4123
S5
14
S614

G-form

—–1—–—–2—–—–3—–—–4—–—–5—–—–6—–
S113
S2123
S31
3
S413
S5
134
S613

Samtliga

Här visas hela greppbrädan med samtliga positioner. Observera att här visar siffrorna intervallen i skalan och inte fingersättningen.

A010203040506070809101112
E[5]b71b34b55
Bb34b55b71
G[b7]1b34b55b7
D[4]b55b71b34
A[1]b34b55b71
E[5]b71b34b55