Bluesskalan

Bluesskalan är en av de vanligaste skalorna som används i rock och blues. Det är också en av de första skalor man utforskar på sin gitarr.

Bluesskalan består av sex toner med intervallen 1, b3, 4, b5, 5 och b7.

  • A-durskalan: a b ciss d e fiss giss
  • A-bluesskalan: a c d ess e g

Man brukar tala om bluesens blå toner (engelska: blue notes). Följande intervall i bluesskalan kallas ibland för blå toner:

  • liten ters (b3),
  • sänkt kvint (b5) och
  • liten septima (b7).

Man kan också säga att den blå tonen befinner sig någonstans mellan en liten och en stor ters. Denna ton uppnås till exempel genom att man bänder gitarrsträngen från en liten ters och uppåt. Samma sak gäller kvinten och septiman.

Om man tar bort den förminskade kvinten (5b) från bluesskalan får man mollpentan.