Skalor

Om man tar ett antal toner och placerar dem i ordning har man skapat en skala.

I teorin kan du välja ut vilka toner som helst, sätta ett namn på denna tonsamling och du har skapat en ny skala. Problemet är att de flesta skulle tycka det lät konstigt när du spelade den.

I praktiken använder vi skalor som utarbetats under generationer. Olika skalor används i olika musikstilar. En del är vanligast i västerländsk musik, andra i österländsk. En del används mestadels i jazz, andra i rock, pop och blues.

En skala är en samling toner som placeras i en viss ordning.

Solo och improvisation

Skalor används för att improvisera – spela solo och fraser – över en följd av ackord.

Ackord är uppbyggda av toner ur en viss skala skala. Ackordet C-dur hämtar till exempel sina toner ur C-durskalan.

Exempel: Ackordet C-dur består av första, tredje och femte tonerna i C-durskalan: c d e f g a b c.

Spelar man ett C-ackord passar det alltså att använda C-durskalan när man spelar ett gitarrsolo.

De första skalorna man kommer i kontakt med som gitarrist – förutom ovan nämnda durskala – är de som är vanligast inom rock, pop och blues nämligen:

Genom att lära sig till exempel bluesskalan i en position på gitarrhalsen kan man snabbt spela enkla solon till en blues.

Använda skalor

Det finns olika sätt att använda sig av skalor. Inom rock och blues kan man ofta använda en och samma skala till en hel låt.

Ett annat sätt att använda skalor är att spela över ackorden (engelska: playing over the changes), det vill säga man byter skala att improvisera över när ackorden byts.

I blues klarar man sig långt med att kombinera bluesskalan med durpentan. Många klassiska blues- och rock-fraser (engelska: lick) bygger på en kombination av dessa skalor. Lyssna till exempel på Eric Clapton och Freddie King.

Viktigt att komma ihåg är att skalorna är ett hjälpmedel, inte en absolut sanning. De hjälper oss att hålla oss inom ramarna för vad som låter bra. En hjälp som de flesta av oss behöver, nybörjare så väl som veteran.