G7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet G7.

Fingersättning för gitarrackordet G7 i öppen position.

G7 i öppen position.

Toner i G7-ackordet

Ackordet G7 består av fyra toner.

Vi utgår från G-durskalan:

G A B C D E F#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – G.
  • Tersen – tredje tonen – B.
  • Kvinten – femte tonen – D.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – F.