G-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Gm.

Fingersättning för gitarrackordet G-moll i tredje position.

G-moll i tredje position.

Toner i G-mollackordet

G-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från G-durskalan:

G A B C D E F#

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – G.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – Bb (Bss).
  • Kvinten är femte tonen – D.