G-majsju (Gmaj7)

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet G-majsju.

Fingersättning för gitarrackordet G-majsju i öppen position. Alternativ ett.

G-majsju i öppen position. Alternativ ett.

Fingersättning för gitarrackordet G-majsju (no 3) i öppen position. Alternativ två.

G-majsju (no 3) i öppen position. Alternativ två.

Toner i G-majsju-ackordet

G-majsju-ackordet består av fyra toner.

Vi utgår från G-durskalan:

G A B C D E F#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – G.
  • Tersen – tredje tonen – B.
  • Kvinten – femte tonen – D.
  • Septiman – majsju – sjunde tonen – F#.