G-dur

Grepptabell med fingersättning för ackordet G i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet G-dur i öppen position.

G-dur i öppen position.

Toner i G-durackordet

G-durackordet består av tre toner som bildar en treklang. Man utgår från G-durskalan:

G A B C D E F#

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – G.
  • Tersen är tredje tonen – B.
  • Kvinten är femte tonen – D.

Komihåg-ramsa

En ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet G.

Exempel: Gott Bröd Duger.