F7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet F7.

Fingersättning för gitarrackordet F7 i första position.

F7 i första position.

Toner i F7-ackordet

Ackordet F7 består av fyra toner.

Vi utgår från F-durskalan:

F G A Bb C D E

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – F.
  • Tersen – tredje tonen – A.
  • Kvinten – femte tonen – C.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – Eb.