F-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Fm.

Fingersättning för gitarrackordet F-moll i första position.

F-moll i första position.

Toner i F-mollackordet

F-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från F-durskalan:

F G A Bb C D E

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – F.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – Ab (Ass).
  • Kvinten är femte tonen – C.