F-majsju

Grepptabell med fingersättning för gitarr för ackordet Fmaj7.

Fingersättning för gitarrackordet Fmaj7 i första position.

Fmaj7 i första position.

Toner i F-majsju-ackordet

Fmaj7 består av fyra toner.

Vi utgår från F-durskalan:

F G A Bb C D E

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen är första tonen – F.
  • Tersen är tredje tonen – A.
  • Kvinten är femte tonen – C.
  • Septiman – majsju – sjunde tonen – E.