F-dur

Grepptabell med fingersättning för gitarr för ackordet F.

Fingersättning för gitarrackordet F-dur i första position (barré).

F-dur i första position (barré).

Fingersättning för gitarrackordet F-dur i första position, tumgrepp.

F-dur i första position, tumgrepp.

Toner i F-durackordet

F-durackordet består av tre toner som bildar en treklang.

Man utgår från F-durskalan:

F G A Bb C D E

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – F.
  • Tersen är tredje tonen – A.
  • Kvinten är femte tonen – C.