E7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet E7.

Fingersättning för gitarrackordet E7 i öppen position.

E7 i öppen position.

Toner i E7-ackordet

Ackordet E7 består av fyra toner.

Vi utgår från E-durskalan:

E F# G# A B C# D#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – E.
  • Tersen – tredje tonen – G#.
  • Kvinten – femte tonen – B.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – D.

Komihåg-ramsa

Ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet E7.

Exempel: En Gisten Banan Dansar.