E-mollsju (Em7)

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet E-mollsju.

Fingersättning för gitarrackordet E-mollsju i öppen position. Alternativ ett.

E-mollsju i öppen position. Alternativ ett.

Fingersättning för gitarrackordet E-mollsju i öppen position. Alternativ två.

E-mollsju i öppen position. Alternativ två.

Toner i E-mollsju-ackordet

E-mollsju-ackordet består av fyra toner.

Vi utgår från E-durskalan:

E F# G# A B C# D#

Bildas ackordet av:

  • Grundtonen – första tonen – E.
  • Molltersen – tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – G.
  • Kvinten – femte tonen – B.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – D.

Komihåg-ramsa

En ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet E-mollsju.

Emanuels Gula Bananer Dominerar