E-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Em i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet E-moll i öppen position.

E-moll i öppen position.

Toner i E-mollackordet

E-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från E-durskalan:

E F# G# A B C# D#

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – E.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – G.
  • Kvinten är femte tonen – B.

Komihåg-ramsa

En ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet E-moll.

Emma Gråter Blod
Em(ma)
G(råter) – det är sorgligt i moll.
B(lod) – inte så sannolikt men lätt att minnas.