E-dur

Grepptabell med fingersättning för gitarr för ackordet E.

Fingersättning för gitarrackordet E-dur i öppen position.

E-dur i öppen position.

Toner i E-durackordet

E-durackordet består av tre toner som bildar en treklang.

Man utgår från E-durskalan:

E F# G# A B C# D#

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – E.
  • Tersen är tredje tonen – G#.
  • Kvinten är femte tonen – B.