D7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet D7.

Fingersättning för gitarrackordet D7 i öppen position.

D7 i öppen position.

Toner i D7-ackordet

Ackordet D7 består av fyra toner.

Vi utgår från D-durskalan:

D E F# G A B C#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – D.
  • Tersen – tredje tonen – F#.
  • Kvinten – femte tonen – A.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – C.