D-sju-susfyra (D7sus4)

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet D-sju-susfyra.

Fingersättning för gitarrackordet D-sju-susfyra (D7sus4) i öppen position. Alternativ ett.

D7sus4 i öppen position. Alternativ ett.

Toner i D7sus4-ackord

D7sus4-ackordet består av fyra toner.

Vi utgår från D-durskalan:

D E F# G A B C#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – D.
  • Kvarten – tredje tonen utbytt mot fjärde i dur-treklangen – G.
  • Kvinten – femte tonen – A.
  • Lilla septiman – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – C.