D-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Dm.

Fingersättning för gitarrackordet D-moll i öppen position.

D-moll i öppen position.

Toner i D-mollackordet

D-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från D-durskalan:

D E F# G A B C#

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – D.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – F.
  • Kvinten är femte tonen – A.