D-dur

Grepptabell med fingersättning för ackordet D i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet D-dur i öppen position.

D-dur i öppen position.

Toner i D-durackordet

D-durackordet består av tre toner som bildar en treklang. Man utgår från D-durskalan:

D E F# G A B C# D

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – D.
  • Tersen är tredje tonen – F#.
  • Kvinten är femte tonen – A.

Komihåg-ramsa

En ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet D.

Exempel: Dum Fisk Andas.