C7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet C7.

Fingersättning för gitarrackordet C7(no5) i öppen position. Alternativ ett.

C7(no5) i öppen position. Alternativ ett.

Toner i C7-ackordet

Ackordet C7 består av fyra toner.

Vi utgår från C-durskalan:

C D E F G A B

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – C.
  • Tersen – tredje tonen – E.
  • Kvinten – femte tonen – G.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – A#/Bb.