C-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Cm.

Fingersättning för gitarrackordet C-moll i åttonde position.

C-moll i åttonde position.

Toner i C-mollackordet

C-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från C-durskalan:

C D E F G A B

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – C.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – Eb (Ess).
  • Kvinten är femte tonen – G.