C-majsju (Cmaj7)

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet C-majsju.

Fingersättning för gitarrackordet C-majsju i öppen position. Alternativ ett.

C-majsju i öppen position. Alternativ ett.

Toner i C-majsju-ackordet

C-majsju-ackordet består av fyra toner.

Vi utgår från C-durskalan:

C D E F G A B

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – C.
  • Tersen – tredje tonen – E.
  • Kvinten – femte tonen – G.
  • Septiman – majsju – sjunde tonen – B.