C-dur

Följande grepptabell visar det vanligaste sättet att ta ett C-ackord på gitarren. Diagrammet visar fingersättningen för ackordet i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet C-dur i öppen position.

C-dur i öppen position.

Det öppna ackordet i C-dur är ett av de första man lär sig när man börjar spela låtar på sin nybörjargitarr.

Toner i C-durackordet

Ett durackord betår av tre toner och kallas också för treklang. Man utgår från C-durskalan:

C D E F G A B

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – C.
  • Tersen är tredje tonen – E.
  • Kvinten är femte tonen – G.

Komihåg-ramsa

För att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet C kan man memorera en ramsa.

Exempel: Citroner Endast Gula. I detta fall går det också med ordet SEG.