B7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet B7.

Fingersättning för gitarrackordet B7 i öppen position.

B7 i öppen position.

Toner i B7-ackordet

Ackordet B7 består av fyra toner.

Vi utgår från B-durskalan:

B C# D# E F# G# A#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – B.
  • Tersen – tredje tonen – D#.
  • Kvinten – femte tonen – F#.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – A.