B-mollsju (Bm7)

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet B-mollsju i andra position.

Fingersättning för gitarrackordet B-mollsju i andra position.

B-mollsju i andra position.

Toner i B-mollsju-ackordet

B-mollsju-ackordet består av fyra toner.

Om vi utgår från B-durskalan:

B C# D# E F# G# A#

Bildas ackordet av:

  • Grundtonen – första tonen – B.
  • Molltersen – tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – D.
  • Kvinten – femte tonen – F#.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – A.