B-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Bm.

Fingersättning för gitarrackordet B-moll i andra position.

B-moll i andra position.

Toner i B-mollackordet

B-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från B-durskalan:

B C# D# E F# G# A#

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – B.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – D.
  • Kvinten är femte tonen – F#.