B-dur

Grepptabell med fingersättning för gitarr för ackord i B-dur.

Fingersättning för gitarrackordet B-dur i andra position (barré).

B-dur i andra position (barré).

Toner i B-durackordet

B-durackordet består av tre toner som bildar en treklang.

Man utgår från B-durskalan:

B C# D# E F# G# A#

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – B.
  • Tersen är tredje tonen – D#.
  • Kvinten är femte tonen – F#.