A7

Grepptabell med fingersättning för gitarrackordet A7.

Fingersättning för gitarrackordet A7 i öppen position.

A7 i öppen position.

Toner i A7-ackordet

Ackordet A7 består av fyra toner.

Vi utgår från A-durskalan:

A B C# D E F# G#

Ackordet bildas av:

  • Grundtonen – första tonen – A.
  • Tersen – tredje tonen – C#.
  • Kvinten – femte tonen – E.
  • Lilla septiman – dominantsju – sjunde tonen sänkt ett halvt tonsteg – G.