A-moll

Grepptabell med fingersättning för ackordet Am i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet A-moll i öppen position.

A-moll i öppen position.

Toner i A-mollackordet

A-mollackordet består av tre toner som bildar en molltreklang. Vi utgår från A-durskalan:

A B C# D E F# G#

Tonerna i mollreklangen är grundtonen, molltersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – A.
  • Molltersen är tredje tonen sänkt ett halvt tonsteg – C.
  • Kvinten är femte tonen – E.

Komihåg-ramsa

En ramsa för att komma ihåg vilka toner som ingår i ackordet A-moll.

Amsterdams Cement Element