A-dur

Grepptabell med fingersättning för gitarr för ackord i A-dur.

Fingersättning för gitarrackordet A-dur i öppen position.

A-dur i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet A-dur i femte position, lös E-sträng.

A-dur i femte position, lös E-sträng.

Toner i A-durackordet

A-durackordet består av tre toner som bildar en treklang.

Man utgår från A-durskalan:

A B C# D E F# G#

Tonerna i durtreklangen är grundtonen, tersen och kvinten. Där:

  • Grundtonen är första tonen – A.
  • Tersen är tredje tonen – C#.
  • Kvinten är femte tonen – E.