Fingersättning

Hur fingrarna placeras på gitarrhalsen när man tar ett ackord kallas för fingersättning. I en grepptabell för ett ackord visas fingersättningen med siffror enlig följande:

 • 1 = pekfinger
 • 2 = långfinger
 • 3 = ringfinger
 • 4 = lillfinger
 • T = tumme

När man tar ackordet D-dur i öppen position (se bliden nedan) skall alltså:

 • pekfingret (1) trycka ner G-strängen på band två
 • långfingret (2) trycka ner tunna E-strängen på band två
 • ringfingret (3) trycka ner B-strängen på band tre
Fingersättning för gitarrackordet D-dur i öppen position.

D-dur i öppen position.

Tänk på att den fingersättning som visas i grepptabeller är ett sätt att ta ackordet på. Du kanske hittar en annorlunda fingersättning som passar dig bättre.

Ackordbyte

Vid ackordbyte är det bekvämt att flytta så få fingrar så kort avstånd som möjligt.

Om du till exempel skall byta mellan G och Cmaj7 är det enklast att flytta:

 • pekfingret (1) från A- till D-strängen och
 • långfingret (2) från E- till A-strängen,
 • istället för att ta Cmaj7 med långfingret (2) och ringfingret (3).
Fingersättning för gitarrackordet G-dur i öppen position.

G-dur i öppen position.

Fingersättning för gitarrackordet C-majsju i öppen position. Alternativ ett.

C-majsju. Byt 2 mot 1 och 3 mot 2 för att få ett smidigt ackordbyte med G.