Ackordbeteckningar

Tabellen visar en översikt över ackordbeteckningar, ackordsymboler och intervall.

Fler ackordbeteckningar finns och kommer att läggas till snarast möjligt.

SymbolExempelIntervallEngelska
DurC1, 3, 5Major
Moll
moll, m, -, miAmoll, Am, A-, Ami1, b3, 5Minor
Plus+, augC+1, 3, #5
Augmented
Dimº, dimDº, Ddim1, b3, b5Diminished
Sju
7
G71, 3, 5, b7Dominant seventh
MajsjuΔ, maj7CΔ, Cmaj71, 3, 5, 7Major seventh
Mollsjumoll7, m7Am71, b3, 5, b7Minor seventh
Mollsju-
minusfem
ø, m7-5, m7b5Cø, Cm7-5, Cm7b51, b3, b5, b7Minor seventh
flat five
Dimsju
(*)
º7, dim7Dº7, Ddim71, b3, b5, bb7
bb7=6
Diminished seventh
Sex6C61, 3, 5, 6
SussusDsus41, 4, 5
NonoC7no5
(**)
1, 3, b7
AddaddCadd91, 3, 5, 9Add
Nio9C91, 3, 5, b7, 9
Ackord med
ton i basen
/C/GAckordet C
med tonen
G i basen

(*) Vanligtvis menas dim7 även när 7:an inte anges.
(**) Kvinten är borttagen ur ackordet.