Plustreklang

Plustreklangen består av första, tredje och femte tonen i augumented/plus-skalan. Intervallen är 1, 3 och #5.

För att bygga en plustreklang tar man varannan ton i augumented-skalan – tersstapling. I detta fall är det två stora terser (3) man staplar.

  • En plustreklang består av två terser staplade på varandra – en stor plus en stor.

Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för plusreklangen.

  • Grundläget – intervall: 1, 3, #5
  • Tersläget – första omvändningen – intervall: 3, #5, 1
  • Kvintläget – andra omvändningen – intervall: #5, 1, 3

Om du kan de olika lägena och omvändningarna för durtreklangen och har koll på intervallen, höjer du intervallet 5 ett halvt tonsteg till #5 och får då de grepp som visas i tabellerna över greppbrädan nedan.

Notera att för plustreklangen ser greppen för de tre omvändningarna likadana ut. Skillnaden är att intervallen flyttas mellan strängarna. Ett dimtreklanggrepp på en position på gitarrhalsen bildar alltså dimtreklang i tre olika tonarter beroende på vilken sträng grundtonen befinner sig.

Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.

Lägen sträng 1-3

************
S1[#5][1][3]
S2[3][#5][1]
S3[1][3][#5]
S4
S5
S6

Lägen sträng 2-4

************
S1
S2[3][#5][1]
S3[1][3][#5]
S4[#5][1][3]
S5
S6

Lägen sträng 3-5

************
S1
S2
S3[1][3][#5]
S4[#5][1][3]
S5[3][#5][1]
S6

Lägen sträng 4-6

***********
S1
S2
S3
S4[#5][1][3]
S5[3][#5][1]
S6[1][3][#5]

Alla strängar

*************
S1#513
S23#51
S313#5
S4#513
S53#51
S6#513#5