Molltreklang

Molltreklangen består av första, tredje och femte tonen i mollskalan. De kallas för prim, ters och kvint och intervallen är 1, b3 och 5.

För att bygga en molltreklang tar man varannan ton i mollskalan – tersstapling. I C-moll (eolisk) – C D Eb F G Ab Bb – blir det C, Eb och G. Mellan C och Eb är det en liten ters (b3) och mellan Eb och G en stor ters (3).

  • En molltreklang består av två terser staplade på varandra – en liten plus en stor (jämför med durtreklangen).

Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för molltreklangen.

  • Grundläget – intervall: 1, b3, 5
  • Tersläget – första omvändningen – intervall: b3, 5, 1
  • Kvintläget – andra omvändningen – intervall: 5, 1, b3

Om du kan de olika lägena och omvändningarna för durtreklangen och har koll på intervallen, sänker du intervallet 3 ett halvt tonsteg till b3 och får då de grepp som visas i tabellerna över greppbrädan nedan.

Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.

Lägen sträng 1-3

************
S1[5][1][b3]
S2[b3][5][1]
S3[1][b3][5]
S4
S5
S6

Lägen sträng 2-4

************
S1
S2[b3][5][1]
S3[1][b3][5]
S4[5][1][b3]
S5
S6

Lägen sträng 3-5

************
S1
S2
S3[1][b3][5]
S4[5][1][b3]
S5[b3][5][1]
S6

Lägen sträng 4-6

************
S1
S2
S3
S4[5][1][b3]
S5[b3][5][1]
S6[1][b3][5]

Alla strängar

*************
S1[5][1][b3][5]
S2[b3][5][1]
S3[1][b3][5]
S4[5][1][b3]
S5[1][b3][5][1]
S6[5][1][b3][5]