Durtreklang

Durtreklangen består av första, tredje och femte tonen i durskalan. De kallas för prim, ters och kvint och intervallen är 1, 3 och 5.

För att bygga en durtreklang tar man varannan ton i durskalan, detta kallas för tersstapling. I C-dur – C D E F G A B – blir det C, E och G.

 • Mellan C och E är det en stor ters (3).
 • Mellan E och G är det en liten ters (b3).
 • Mellan C och G är det en ren kvint (5).

En durtreklang består av två terser staplade på varandra: en stor ters plus en liten ters.

  Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för durtreklangen.

  • Grundläget – intervall: 1, 3, 5
  • Tersläget – första omvändningen – intervall: 3, 5, 1
  • Kvintläget – andra omvändningen – intervall: 5, 1, 3

  Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.

  Lägen sträng 1-3

  ************
  S1[5][1][3]
  S2[3][5][1]
  S3[1][3][5]
  S4
  S5
  S6

  Lägen sträng 2-4

  ************
  S1
  S2[3][5][1]
  S3[1][3][5]
  S4[5][1][3]
  S5
  S6

  Lägen sträng 3-5

  ************
  S1
  S2
  S3[1][3][5]
  S4[5][1][3]
  S5[3][5][1]
  S6

  Lägen sträng 4-6

  ************
  S1
  S2
  S3
  S4[5][1][3]
  S5[3][5][1]
  S6[1][3][5]

  Alla strängar

  *************
  S1[5][1][3][5]
  S2[3][5][1]
  S3[1][3][5]
  S4[5][1][3]
  S5[1][3][5][1]
  S6[5][1][3][5]