Dimtreklang

Dimtreklangen består av första, tredje och femte tonen i dimskalan. Intervallen är 1, b3 och b5.

För att bygga en dimtreklang tar man varannan ton i dimskalan – tersstapling. I detta fall är det två små terser (b3) som staplas.

  • Dimtreklangen består av två små terser staplade på varandra.
  • Dimtreklangen kan sägas vara en förminskad treklang.
  • Dim kommer av det engelska ordet diminished som betyder förminskad.
  • När man talar om ett dim-ackord menas oftast fyrklangen vilket är dimtreklangen med ännu en liten ters tillagd – 1, b3, b5 och bb7 (bb7 = en sänkt liten septima = 6).

Dimtreklangens lägen

Nedan visas greppbrädan med intervall för de olika lägena för dimtreklangen.

  • Grundläget – intervall: 1, b3, b5
  • Tersläget – första omvändningen – intervall: b3, b5, 1
  • Kvintläget – andra omvändningen – intervall: b5, 1, b3

Om du kan molltreklangens lägen och har koll på intervallen, sänker du intervallet 5 ett halvt tonsteg till b5 och får de grepp som visas i tabellerna över greppbrädan nedan.

Glöm inte att det är grundtonen som bestämmer vilket ackordet blir. Greppen nedan kan flyttas längs med gitarrhalsen och det är tonen där [1]:an befinner sig som bestämmer vilket ackordet blir.

Lägen sträng 1-3

*************
S1[b5][1][b3]
S2[b3][b5][1]
S3[1][b3][b5]
S4
S5
S6

Lägen sträng 2-4

************
S1
S2[b3][b5][1]
S3[1][b3][b5]
S4[b5][1][b3]
S5
S6

Lägen sträng 3-5

************
S1
S2
S3[1][b3][b5]
S4[b5][1][b3]
S5[b3][b5][1]
S6

Lägen sträng 4-6

************
S1
S2
S3
S4[b5][1][b3]
S5[b3][b5][1]
S6[1][b3][b5]

Alla strängar

************
S1[b5][1][b3]
S2[b3][b5][1]
S3[1][b3][b5]
S4[b5][1][b3]
S5[1][b3][b5]
S6[b5][1][b3]