Treklanger

De mest grundläggande ackorden kallas för treklanger. Det finns fyra typer av treklanger, den vanligaste är durtreklangen.

En treklang består av exakt tre olika toner.

De fyra treklangerna är:

Omvändningar

En treklang kan spelas på tre sätt. Detta kallas för omvändning eller läge och talar om vilken ordning intervallen i en treklang spelas.

De tre omvändningarna är:

  • Grundläget

Durtreklang: 1, 3, 5

  • Tersläget – första omvändningen

Durtreklang: 3, 5, 1

  • Kvintläget – andra omvändningen

Durtreklang: 5, 1, 3