Greppbräda toner

Sidinnehåll

Om man vet var en ton befinner sig på gitarrens greppbräda och dessutom vet hur man tar ett intervall – och vilka intervall ett visst ackord innehåller – kan man snabbt ta ut ett ackord man inte kan utantill, eller flytta ett ackord fån en position till en annan för att få en annorlunda klang.

  • Understruken ton = lös sträng.

C

Här visas på vilka positioner tonen C befinner sig på greppbrädan.

Tänk dig tonen C:s positioner på greppbrädan som ett mönster. Samma mönster gäller för samtliga toner. Kan man detta, räcker det att veta en positon för en viss ton för att snabbt kunna ta ut var de andra befinner sig.

Detta leder i sin tur till att man snabbt kan flytta ett ackord till olika positioner längs med gitarrhalsen.

0123456789101112
S1C
S2C
S3C
S4C
S5C
S6C

C-dur

Här visas var tonerna i C-durskalan befinner sig på greppbrädan.

0123456789101112
S1EFGA
BCDE
S2BCDEFGA
B
S3GA BC DEFG
S4DEF G A
BC D
S5A
BC D EF
G
A
S6EFGA
BCD E

Alla toner

Samtliga tolv toners placering på greppbrädan.

0123456789101112
S1EFF#
Gb
GG#
Ab
A
A#
Bb
BCC#
Db
DD#
Eb
E
S2BCC#
Db
DD#
Eb
EFF#
Gb
GG#
Ab
A
A#
Bb
B
S3GG#
Ab
AA#
Bb
BCC#
Db
DD#
Eb
EFF#
Gb
G
S4DD#
Eb
EF F#
Gb
G G#
Ab
A
A#
Bb
BC C#
Db
D
S5A
A#
Bb
BC C#
Db
D D#
Eb
EF
F#
Gb
G
G#
Ab
A
S6EFF#
Gb
GG#
Ab
A
A#
Bb
BCC#
Db
D D#
Eb
E