Toner

I vår västerländska musiktradition används tolv toner. Det minsta avståndet mellan två toner är en halvton, detta avstånd – eller intervall – går under benämningen liten sekund.

På gitarrhalsen är det en halvtons skillnad mellan två intill varandra liggande band (samma sträng). På ett piano är det en halvton mellan två intill varandra liggande tangenter.

De tolv tonerna är:

C C# D D# E F F# G G# A A# B

där D# är tonen D höjd ett halvt tonsteg. D# uttalas diss.

Man kan också skriva ut mellantonerna med b:

C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B

där Db är tonen D sänkt ett halvt tonsteg. Db uttalas dess.

C# och Db är alltså samma ton. Vilket namn en mellanton får beror på sammanhanget tonen förekommer i, till exempel vilken tonart man befinner sig i.

  • Det är en halvton mellan C och C#, C# och D, D och D# och så vidare.
  • Notera att det endast är en halvton mellan E och F, liksom mellan B och C.
  • En skala där samtliga tolv toner ingår kallas för en kromatisk skala.
  • När man spelar gitarr böjer man ofta strängarna, speciellt i blues, det är inte ovanlig att man då även spelar kvartstoner.