Minnesteknik

Sidinnehåll

För att komma ihåg hur kvintcirkeln är konstruerad använder man sig av minnestekniker.

Liten kvintcirkel med durtreklanger och molltreklanger.

Kvintcirkel.

Ramsor

Följande ramsa representerar G D A E B F#. Vi startar på G i kvintcirkeln, följer den medsols och slutar på Fiss.

Gå Du Alfred Efter Berits Fiskar

Denna ramsa används traditionellt för att minnas korstonarterna (#), det vill säga de tonarter som innehåller höjda toner.

Tonarten G har ett korsförtecken och innehåller en höjd ton – F#, tonarten D har två korsförtecken och innehåller två höjda toner – F# och C#.

Följande ramsa representerar F Bb Eb Ab Db Gb. Här startar vi på F och följer kvintcirkeln motsols och slutar på Gess.

Frosten Bestal Esters Astrar Dess Gestalt

Denna ramsa används traditionellt för att minnas b-tonarterna (b), det vill säga de tonarter som innehåller sänkta toner.

Tonarten F har ett b-förtecken och innehåller en sänkt ton – Bb, tonarten Bb har två b-förtecken och innehåller två sänkta toner – Bb och Eb.

Klockan

Ett sätt att memorera kvintcirkeln på är att se den som en klocka. Klockan tre är då A och klockan 12 är C.