Konstruktion

Här beskrivs hur kvintcirkeln är konstruerad.

Liten kvintcirkel med durtreklanger och molltreklanger.

Kvintcirkel.

Den yttre cirkeln representerar:

  • durtreklangerna – till exempel ackorden C och F – men också
  • durtonarterna, eller enskilda
  • toner

Den inre cirkeln representerar:

  • molltreklangerna – där a = Am, d = Dm, men också
  • molltonarterna, eller enskilda
  • toner

För båda cirklarna gäller följande:

  • Ett steg medsols – en kvint

Exempel: Intervallet mellan C och G, A och E, Bb och F är en kvint.

  • Ett steg motsols – en kvart

Exempel: Intervallet mellan C och F, A och D, F och Bb är en kvart.