Kvintcirkel

Kvintcirkeln är ett bra hjälpmedel när man håller på med harmonilära, ackordanalys och grundläggande musikteori.

Med hjälp av en kvintcirkel är det bland annat lättare att komma ihåg samband mellan durtreklanger, molltreklanger, toner, intervall, parallelltonarter och skalor.

Kvintcirkel med durtreklanger och molltreklanger.

Kvintcirkel.

Parallelltonart

Tonarter som är parallella har exakt samma toner i respektive skala, skillnaden är att de startar på olika toner och att den ena går i dur och den andra i moll.

Kvintcirkeln visar kopplingen:

 • yttre cirkeln visar durtonarter – stora bokstäver
 • inre cirkeln visar molltonarter – små bokstäver.

Tonarterna på samma position – klockslag – är parallelltonarter.

Parallelltonarten till C-dur är A-moll.

 • C-dur : C D EF G A BC
 • A-moll: A BC D EF G A

Ackord som passar ihop

Det finns massor av låtar som går i C-dur och innehåller ackorden C, F, G och Am.

De passar helt enkelt ihop och det gör de eftersom samtliga dessa ackords toner ingår i C-durskalan.

CDEFGAB
CCEG
FCFA
GDGB
AmCEA

Studera nu kvintcirkeln:

 • C finns klockan 12.
 • Ett steg till vänster finns F och ett steg till höger finns G.
 • Parallelltonarten a finns också klockan 12 och motsvarar ackordet Am.

Om vi ger ackorden en siffra efter motsvarande ton i C-durskalan får vi:

 • C – 1 (I)
 • F – 4 (IV)
 • G – 5 (V)
 • Am – 6 (Vi)

Observera att resterande durtreklanger som utgår från C-durskalans toner innehåller toner som inte ingår i C-dur.

Exempel:

 • D – D F# A
 • A – A C# E

Transponera en låt

Kan man sin kvintcirkel och känner till sambanden ovan blir det lättare att transponera – ändra tonart – på en låt.

Går låten i C med ackorden C F G Am transponeras den snabbt enligt följande:

IIVVVi
C-durCFGAm
D-durDGABm
E-durEABC#m

Toner i ackord

Man kan använda kvintcirkeln för att räkna ut ingående tonerna i olika ackord.

Exempel:

 • Ett durackord innehåller intervallen 1, 3 och 5.
 • I kvintcirkeln går vi ett steg medsols för att hitta kvinten (5).
 • Tersen (3) hittar vi som parallelltonart till kvinten alternativt tresteg medsols från grundtonen (1).

Testar vi detta på ackordet C får vi snabbt fram tonerna C, E och G.