Greppbräda intervall

Som gitarrist är det viktigt att hitta på greppbrädan.

Eftersom skalor och ackord är uppbyggda av intervall är det bra att snabbt kunna identifiera dessa längs med hela gitarrhalsen.

Lär dig att på hela greppbrädan hitta:

  • en och samma ton
  • tersen (3)
  • kvinten (5)
  • molltersen (b3)
  • lilla septiman (b7)

Och så vidare…

Tabellerna nedan representerar greppbrädan. S1 = sträng 1 (tunna E-strängen).

Ters

Intervallnyckel för en ters.

*************
S113
S231
S313
S413
S5131
S613

Kvint

Intervallnyckel för en kvint.

*************
S1515
S251
S315
S451
S5151
S6515

Liten ters

Intervallnyckel för en liten ters.

*************
S11b3
S2b31
S31b3
S41b3
S51b31
S61b3

Liten septima

Intervallnyckel för lilla septiman.

*************
S1b71
S2b71
S3b71b7
S4b71
S51b71
S6b71

Intervallnyckel

Intervallnyckel för samtliga intervall.

S15b66b771b22b334b55
S22b334b55b66b771b22
S3b771b22b334b55b66b7
S46b65b66b771b22b334
S51b22b334b55b66b771
S65b66b771b22b334b55